Julen 2012

Referat Bobklubbens generalforsamling 2012

 

 

Endeligt oprandt dagen hvor Bobklubben skulle samles og diskutere strategi & vision for det kommende år, adressen var endnu engang den legendariske bob-hal, i folkemunde kendt som bob-hallen. Som altid var fremmødet flot, dog blev det bemærket at formanden kom dumpende ret sent.

 

Efter alle havde fået hilst på hinanden og var blevet forsynet med lidt drikkelse kunne vi komme i gang med generalforsamlingen. Desværre havde Hal-Bob ikke fået Pedel-Bobs 47´ere ind i tide, og begik den kardinal-brøler at servere Pedellen en iskold guldøl. Dette faldt tydeligvis ikke i god jord hos pedellen.

Nedenfor er selve generalforsamlingen forsøgt beskrevet som det faktisk skete, og referenten har gjort sig umage for at forblive objektiv.

 

1. Valg af dirigent

Her faldt valget på Bogholder-Bob, og lad det være sagt med det samme; den opgave blev løst til perfektion. Han startede med at konkludere at formalia var i orden, og beslutningsgrundlaget var til stede.

 

2. Valg af referent

PR-Bob fik fornøjelsen af denne tjans.

 

3. Formandens beretning

Ganske som ventet blev dette en kedelig omgang, og de fleste benyttede muligheden for at prøvesmage den dejlige Klitrose. Endnu engang havde Chef-bryggeren lagt sig i selen for at forkæle Bobbernes smagsløg, og man må sige at han kan sit kram. Af samme grund blev der er øjeblikkeligt bevilliget en ”købmandskurv” til kr. 300,- som tak for de gode flasker.

 

4. Pengene

Bogholderen meddelte at vi har masser af penge. Faktisk så mange at det var på tide at bruge lidt af dem, her havde bogholderen selv nogle forslag. Ret hurtigt sejrede fornuften, og bogholderens forslag blev lagt i glemmeskuffen. Til gengæld blev forslaget om aktiekøb hurtigt vedtaget. Som ansvarlig for dette faldt valget naturligt nok på Revisor-bob. Han vil hurtigst muligt på Bobklubbens vegne købe for kr. 1000,- aktier i Skagen Bryghus. Planen er at næste efterårs tur til Skagen skal kombineres med en tur til bryghuset.

 

5.Valg af forskellige poster/nye medlemmer

Her var der for første gang i Bobklubbens historie et nyt medlem på valg. Endnu er det ikke lykkes for nogen at nå igennem nåleøjet til det forjættede land, og det var en tydeligt nervøs Krumme der afventede dommen. Som reglerne forskriver kræves der 100% enighed blandt medlemmerne, og dette var heldigvis præcis hvad der skete. Dermed kunne Krumme aka. Praktikant-Bob lade sig indvælge som Bobklubbens medlem nummer 8. Derudover blev Hal-Bob valgt som arrangementsansvarlig

 

Resten af generalforsamlingens punkter flyder en lille smule sammen. Diskussionen blev efterhånden en lille smule løsslumpen og et helt præcist referat derfor lidt svært. Men er overbevidst om at følgende ret faktisk er vedtaget:

-Sommerarrangement den 1. lørdag i juni. (Hal-Bob)

-Præmie til JuleBob 2013. (Formand-Bob)

-Fremover skal sovse-fumleri straffes hårdt.

-Ingen serverer iskolde guldøl for pedellen. (Hal-Bob)

-Der skal inden næste Bob nedskrives et sæt bob-regler. (Formand-Bob)

 

Efter lidt rundbordssnak blev generalforsamlingen ophævet og det sjove kunne begynde. Referat at dette er i sagens natur ikke muligt.

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.